دانلود پی دی اف کتاب Religious Ethics : Meaning and Method

[ad_1]

روایتی فراگیر و بدیع از تفکر و عمل اخلاقی دینی در جهان. اخلاق دینی به جای اینکه صرفاً از اشکال اخلاقی فلسفی موجود استفاده کند ، معنای این حوزه را تعریف می کند و از طریق مقایسه با سنت های دینی جهان ، روش متفاوت و اصلی را برای تأمل اخلاقی ارائه می دهد. این جلد منحصر به فرد که توسط محققان و مربیان برجسته این رشته نوشته شده است ، رویکردی نوآورانه را ارائه می دهد که به چگونگی و چگونگی اختلاف ادیان در امور اخلاقی می پردازد و راهنمایی های عملی درباره چگونگی تفکر و اخلاق زیستن را ارائه می دهد. روش نوآورانه این کتاب – تلفیق ابعاد توصیفی ، هنجاری ، عملی ، بنیادی و معرفت شناختی تأمل – کاوش بسیار پیچیده تر و ظریف تر از اخلاق دینی را از هر زبان فلسفی ، روش یا آموزه ای امکان پذیر می کند. این کتاب ابتدا با معرفی کار اخلاق دینی ، از هر پنج بعد تأمل ، مانند مقایسه خوب و بد ، عدم اطمینان و دانش ، حقیقت و سردرگمی ، و آزادی و اسارت در زمینه های مختلف مذهبی عبور می کند. راهنمای خوانندگان در زمینه درک ، ارزیابی و مقایسه آموزه ها و شیوه های اخلاقی ادیان جهان ، بکارگیری یک رویکرد علمی و منضبط به موضوع اخلاق دینی ، توضیح تفاوت های اخلاق دینی و فلسفه اخلاق ، روشی را ارائه می دهد که می تواند برای اخلاق مختلف به کار رود. دین سنتهای دینی را برای روشن کردن هر یک از پنج بعد تأمل اخلاقی و اخلاقی مقایسه می کند. اخلاق دینی: معنا و روش به هرکسی که علاقه مند به رابطه دین و اخلاق در دنیای مدرن باشد ، از جمله مطالعات دین عمومی و مقایسه ای ، اخلاق دینی و تطبیقی ​​و نظریه اخلاق کمک خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Religious Ethics : Meaning and Method