دانلود پی دی اف کتاب Religionsunterricht im globalisierten Klassenzimmer : Positionierungen von Lernenden im multireligiösen Kontext beruflicher Schulen

[ad_1]

در کلاسهای دین و اخلاق ، فراگیران باید توانایی توسعه ، توجیه و موقعیت خود را به عنوان چشم انداز دیگران و همچنین خودشان کسب کنند. تقاضای دستیابی به این منزلت وقتی آشکار می شود که هنرستان ها آموزش مذهبی پروتستان را اغلب در کلاس ببینند. ناهمگنی در اینجا یک تجربه روزمره است. در هیچ نوع مدرسه دیگری تنوع فراگیر وجود ندارد. کثرت قومی ، فرهنگی ، مذهبی ، عقیدتی و یک اختلاف فردی دیگر در همه جا وجود دارد. و (فقط) این عدم تقارن در دروس تربیت دینی نیز موضوعی می شود. چگونه یادگیرندگان خود را در اینجا قرار می دهند؟ و چگونه وضعیت “کار” می کند؟ خود فراگیران چه می گویند؟ اطلاعات کمی در مورد آن در دست است. این مطالعه روش ترکیبی در سه آموزشگاه حرفه ای فرانکفورت اکنون بینشی از فرایندهای موقعیتی و بازسازی یک پدیده پیچیده ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Religionsunterricht im globalisierten Klassenzimmer : Positionierungen von Lernenden im multireligiösen Kontext beruflicher Schulen