دانلود پی دی اف کتاب Religionspädagogische Möglichkeiten durch islamische Ästhetik. Ein Einblick in das islamische Kunstwesen mit besonderer Berücksichtigung der bildenden Kunst

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد در گروه الهیات از سال 2020 – الهیات ، آموزش مذهبی ، درجه: 1.3 ، Westflesh Wilhelm-Universität Munster (ZIT) ، زبان: آلمانی ، چکیده: هدف از کار یادگیری و نشان دادن هنر از اهداف مذهبی است که چگونه دینی اسلامی می تواند هنر را در آموزش بپذیرید. ارزش متقابل و متقابل هنر باید در این اثر ارائه شود ، زیرا هنر افراد را به هم پیوند می دهد. در پایان نامه کارشناسی ارشد حاضر ، هنرهای تجسمی در خاور نزدیک باستان در یک زمینه تاریخی مورد بررسی قرار می گیرند. برای این منظور ، سه نفر از تأثیرگذارترین مردم مشرق باستان و هنر ساختمان و نقاشی آنها ارائه شده است. هنرهای تجسمی گسترده است. ایده ترکیب [bzw. die Abstraktheit] هنر اسلامی از طریق کمبود فضا و بی وقت ، نظم ناگسستنی یک جهان معنوی ، یک نظم و زیبایی مندرج در خداوند را منعکس می کند. ‘با این نقل قول از هانس-گونتر شوارتز ، که به معنویت ، به موقع بودن و زیبایی هنر اسلامی می پردازد. نویسنده و رابطه آن با خدا ، نویسنده می خواهد پایان نامه کارشناسی ارشد خود را آغاز کند زیرا این نقل قول را خلاصه ای واقعی از علاقه وی به زیبایی شناسی اسلامی و موضوع این اثر می داند. موضوع انتخاب شده این پایان نامه کارشناسی ارشد به قسمت اول – کار ادبیات – و قسمت دوم – قسمت دانشگاهی تقسیم می شود. قسمت اول به بینش در دنیای هنر اسلامی با توجه ویژه به هنرهای زیبا می پردازد. به گونه ای انتخاب شد که هنرهای تجسمی بعداً بتوانند ارزشهای آکادمیک کارآمد و ارتباط با دانش آموزان با دنیای واقعی ایجاد کنند. این کار شروع کار با بخش آموزشی را آسان می کند و امکانات زیبایی دینی را از طریق زیبایی شناسی اسلامی گسترش می دهد. قسمت دوم کار باید نگاهی متفکرانه و تربیتی از هنر ادیان مختلف داشته باشد. ذکر این نکته بسیار مهم است که قسمت اول پایان نامه کارشناسی ارشد از نظر هنری تاریخی و تا حدی فرهنگی – سیاسی پردازش می شود. هیچ تجزیه و تحلیل هنری (دقیق) در این کار انجام نشده است. این پایان نامه کارشناسی ارشد به دلیل تصورات مذهبی و ایده ایجاد هنر در کنار تعلیمات دینی ویژه است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Religionspädagogische Möglichkeiten durch islamische Ästhetik. Ein Einblick in das islamische Kunstwesen mit besonderer Berücksichtigung der bildenden Kunst