دانلود پی دی اف کتاب Religions of India in Practice

[ad_1]

جلد نخست کتاب پرینستون خوانی در ادیان ، آثار سی دانشمند از ادیان هند را در یک انسان شناسی جدید معرفی می کند که برای تغییر شکل روش های درک سنت های دینی هند طراحی شده است. این کتاب شامل ترجمه چهل و پنج اثر است که بیشتر آنها قبلاً هرگز به زبان غربی در دسترس نبوده اند. گفتمان ها انواع مختلفی دارند (به ویژه کتاب های راهنمای آیینی ، فرهنگ عامیانه و گفته های شفاهی) و صداهایی (ماورا الطبیعه ، باطنی ، خانگی و زنانه) که در ادیان قبلی و گزارش های استاندارد ادیان هند به اندازه کافی نمایان نیستند. گزیده ای از متن های باستانی ، نسخه های خطی قرون وسطایی ، جزوه های مدرن و کارهای میدانی معاصر در مناطق روستایی و شهری هند گرفته شده است. آنها نمایانگر هر منطقه در جنوب آسیا هستند و شامل محتوای هندو ، بودایی ، جاین ، سیک و مسلمان هستند. برخی از متن های مکتوب نگرانی های اشرافی را منعکس می کنند ، در حالی که برخی دیگر تصویری از روایت های شفاهی است که توسط کشاورزان غیر دهقان گفته می شود. برخی از متن ها مخاطبان عمومی و سراسر هند ، برخی دیگر از یک گروه محدود برای آغاز یک فرقه باطنی و برخی دیگر از زنان برای اجرای مراسم داخلی در حیاط جمع شده اند. سردبیر این تنوع را با ترتیب دادن به انتخاب در چند موضوع و مقوله متنوع گفتمان (سرودها ، آیین ها ، روایت ها و گفتگوهای مذهبی) تقویت می کند و ما را برای ایجاد روابط تشویق می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Religions of India in Practice