دانلود پی دی اف کتاب Religionen in den Medien – Medien in den Religionen

[ad_1]

ویراستاران با الهام از کنفرانس رسانه انجمن مطالعات دینی آلمان (DVRW) ، مواد ، روش ها (2017) ، محققان جوان ماربورگ را در این جلد گرد هم آوردند. این عنوان به مباحث فعلی تحقیقات مطالعات دینی اشاره دارد ، که در اینجا تحت مطالعات فرهنگی و رویکردهای زیبایی شناسی دینی توسط مشارکت کنندگان بعنوان بخشی از تمرکز تحقیقاتی مربوط به آنها بررسی می شود. مفاهیم رسانه طیف وسیعی از “دین در رسانه ها” تا “دین در رسانه ها” را با استراتژی هایی از آفریقای غربی تا ماربورگ و هند ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Religionen in den Medien – Medien in den Religionen