دانلود پی دی اف کتاب Religion und Individualität bei Schleiermacher

[ad_1]

رابطه دین و فردگرایی یک شکل نظری نظری نوآوری فلسفی دینی از قرن 18 تا 19 است. Schlemmaker بدون شک در این زمینه پیشگام است. هدف از این مطالعه بررسی توسعه ارتباط زمینه ای بین دین و فردگرایی در Schlemmaker است ، زیرا دو مرحله صرف کار تاریخی-وی برای اولین بار آن را به یک مرحله نظری تبدیل می کند. وی با اخلاق فلسفی خود ، كه امروزه به عنوان یك نظریه فرهنگی استخراج می شود ، نگذاشت موضوع چندرشته ای به پس زمینه برود ، بلكه آن را به نظامی گسترش داد كه به نظریه عمل و اخلاق تبدیل شده بود. بازسازی تداوم عمیق رابطه متقابل دین و شخصیت در انتقال آن از مرحله کار عاشقانه اولیه به اخلاق فلسفی آن ، بنابراین ، سهم مهمی در درک رشد فکری شلمماکر از گفتارهای دین دارد (1799) نظریه های ایمان در (31/1830).

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Religion und Individualität bei Schleiermacher