دانلود پی دی اف کتاب Religion, Hypermobility and Digital Media in Global Asia : Faith, Flows and Fellowship

[ad_1]

رهبران از رسانه های دیجیتال برای ارتباط با حلقه های خود استفاده می کنند که دیگر محدود به مکان های منفرد و ساختارهای فیزیکی نیست. افراد مومن بخشی از جوامع آنلاین هستند که به آنها محلی برای عبادت و یافتن معاشرت می دهند. بنابراین افراد مهاجر و سیار می توانند در هر کجا که باشند با عقاید خود – چه در خانه و چه در شرایط اضطراری – درگیر شوند و آنها را در محیط های ناشناخته جسمی و فرهنگی لنگر بیندازند. با رشد آسیا ، تحرک مرتبط با جمعیت آسیا افزایش یافته است. مفهوم “آسیای جهانی” بازتابی از این افزایش تحرک ایجاد کرده است ، جایی که آسیا نه تنها کشورهای آسیایی را به عنوان مقصد آزادی سیاسی ، بلکه همچنین شبکه های بین المللی مهاجران / مهاجران آسیایی را در بر می گیرد ، و آسیایی ها در سراسر جهان نیز گنجانده شده است. . این مجموعه شامل تحقیقات پیشرفته در این دوره از رسانه های دیجیتال ، به ویژه در میان رشته های بین المللی تلفن همراه ، و توسط دانشمندان رشته هایی است که به دنبال درک نقش و اهمیت دین ، ​​به ویژه بین تجربه در آسیای جهانی هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Religion, Hypermobility and Digital Media in Global Asia : Faith, Flows and Fellowship