دانلود پی دی اف کتاب Religion & Classical Warfare : Archaic and Classical Greece

[ad_1]

دین در جنگ باستان در جهان باستان یک امر اساسی بود و یونانیان نیز از این قاعده مستثنی نبودند. هیچ لشکرکشی انجام نمی شود ، هیچ درگیری درپی نمی گیرد ، و باعث می شود اولین خدایان مناسب (مانند خدای جنگ ، خدای جنگ) فداکاری کنند یا با اسرارآمیز مشورت کنند و برنامه های خود را عملی کنند. با این وجود ارتباط بین جنگ و دین زمینه ای است که دانشمندان مدرنی که درگیری های این دوران را بررسی می کنند ، مرتباً نادیده گرفته می شوند. این جلد با جمع آوری کارهای متخصصان در سراسر جهان ، به حذف ها می پردازد. فصل ها توسط ویراستاران به دقت ساختار یافته اند ، به طوری که این طیف گسترده ای از بورس تحصیلی ترکیبی از یک مطالعه جامع و جامع درباره نقش دین در جنگ های جهان کلاسیک یونان است. جنبه هایی که به طور عمیق در نظر گرفته شوند شامل نویسندگان یونانی می شود: دین و جنگ. اعلامیه جنگ ؛ سرنوشت و تعصب ، Spagia و ایثار قبل از جنگ ؛ اختصاص داده شده به فال ، خطابه ها و شواهد ، غنائم و مراکز فرقه ؛ خدای نظامی شده ؛ جشنواره ها و جشنواره های مقدس؛ سوگندها و نذورات دین و پزشکی نظامی Unani.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Religion & Classical Warfare : Archaic and Classical Greece