دانلود پی دی اف کتاب Reliability Analysis of Power Systems with Variable Renewable Resources

[ad_1]

موضوع مقاله / رساله دکتری در مهندسی تا سال 2020 – مهندسی نیرو ، دانشگاه قاهره ، زبان: انگلیسی ، انتزاع: این پایان نامه تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان ، در دسترس بودن و نگهداری (RAM) کامل سیستم های انرژی تجدید پذیر متغیر (VRE) را ارائه می دهد. سه مفهوم عملیاتی سیستم های تبدیل انرژی باد (WECS) بر اساس محدوده سرعت مجاز ژنراتور در نظر گرفته شده است ، در حالی که هفت طرح عملی سیستم های متصل به شبکه در مقیاس بزرگ برای سیستم های PV-خورشیدی در نظر گرفته شده است. تجزیه و تحلیل رم دقیق هر سیستم مرتبط با هر مفهوم عملیاتی برای WECS و هر طرح سیستم خورشیدی-PV از سطح زیر سیستم به سطح زیر سیستم و سپس سیستم کلی آغاز می شود. این پایان نامه برای توصیف روش قابلیت اطمینان ، در دسترس بودن و تجزیه و تحلیل پایداری سیستم های قابل ترمیم و غیر قابل تعمیر با استفاده از PDF نمایی طراحی شده است. همچنین هدف آن یافتن روشی برای بهبود در دسترس بودن این سیستم ها با استفاده از معیارهای اهمیت در دسترس بودن هر فرایند فرعی است. این تجزیه و تحلیل همچنین برای بررسی اهمیت زیر مجموعه ها یا زیر سیستم های سیستم به منظور بهبود مستمر استفاده خواهد شد. پس از انجام این کار ، این پایان نامه همچنین در دسترس بودن سیستم کلی را بررسی می کند. این تجزیه و تحلیل ابزاری مناسب برای کمک به شناسایی زیر سیستم های مهم یا زیرگونه های سیستم است که برای بهبود نیاز به توجه بیشتری دارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reliability Analysis of Power Systems with Variable Renewable Resources