دانلود پی دی اف کتاب Relevanz eines Businessplanes zur erfolgreichen Gründung eines Startup-Unternehmens

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2018 در گروه مدیریت بازرگانی – حاکمیت شرکتی ، مدیریت ، سازمان ، درجه: 1.7 ، دانشگاه علوم کاربردی ارفورت ، زبان: آلمانی ، چکیده: کارهای کنونی مربوط به موضوع مرتبط بودن یک طرح تجاری برای موفقیت است تاسیس یک شرکت نوپا. برای تجزیه و تحلیل نیاز ، اصطلاحاتی در ابتدا تعریف می شوند که ارتباط مستقیمی با تأسیس یک شرکت و ایجاد یک طرح تجاری دارند. عملکردهای آدرس داخلی و خارجی برنامه کسب و کار قبل از پرداختن به جزئیات بیشتر در بخشهای جداگانه طرح تجاری ، با جزئیات بیشتری بررسی می شود. برای این منظور ، اینها تحت بررسی دقیق قرار می گیرند. در زمینه این کار ، امکان تجزیه و تحلیل عمیق همه حقایقی که شرکت های نوپا هنگام بررسی یک شرکت نوپا باید تجدید نظر کنند ، وجود ندارد. بنابراین ، در بعضی جاها فقط رویکردهای مختصری برای کامل بودن و درک داده می شود و به ادبیات عمیق تر ارجاع می شود. در فصل پنجم ، ارتباط عملی یک طرح تجاری مبتنی بر وضعیت فعلی تحقیقات کارآفرینی بحث شده است. در فصل زیر دو گزینه برای برنامه ریزی تجاری ارائه شده است که بخصوص در زمینه شرکتهای نوپا بطور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرند. سرانجام ، یک نتیجه گیری شخصی و چشم انداز آینده وجود دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Relevanz eines Businessplanes zur erfolgreichen Gründung eines Startup-Unternehmens