دانلود پی دی اف کتاب Relentless : The Path to Holding On

[ad_1]

آیا احساس تسلیم شدن دارید؟ نه لحظاتی از زندگی وجود دارد که شما فقط می خواهید تسلیم شوید ، اما این کار را نکنید! مثل یعقوب هم کشتی را ادامه دهید. یک بیوه ثابت باشید ، درست مثل یک بیوه. درست وقتی که می خواهید تسلیم شوید ، خدا می تواند به شما اعتماد کند و شما را تسخیر کند. خستگی ناپذیر بازتاب کتاب مقدس برای کسانی است که آنها را رها می کنند. خستگی ناپذیر از طریق داستان های کتاب مقدس برخی از مکررترین و ریگ دارترین افراد کتاب مقدس: • صبر را در دل ضعف پیدا می کند. و • به شما کمک می کند ببینید که چه زمانی خدا شما را تحت فشار قرار می دهد. بیاموزید که چگونه تشخیص دهید وقتی خدا شما را تحت فشار قرار می دهد و چگونه در نهایت به نظر می رسد “گم شده” است. او می بازد تا شما برنده شوید. بیش از چهل سال ، نویسنده در شهرها با افراد بی خانمان یا در شرایط دشوار کار کرده است. او برای اولین بار دیده است که چه ویژگی هایی به انسان کمک می کند تا زنده بماند. یکی از این ویژگی ها مهمترین است و چگونه می توانید به آن دست پیدا کنید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Relentless : The Path to Holding On