دانلود پی دی اف کتاب Relaxation et bien-être en classe : Vers de nouvelles formes de médiation

[ad_1]

پیشرفت در دانش ساقه مغز به ما آموخته است که چگونه با ارائه کیفیت زندگی دانش آموزان که مدرسه تاکنون نادیده گرفته است ، یادگیری را لذت بخش تر کنیم. جهان در حال تغییر است ، دنیای مدرسه باید تغییر کند: بسیاری از کودکان در آنجا خسته می شوند ، وقتی دیگران نمی توانند مطالب بیش از تکراری را با هم ادغام کنند. امروزه این امکان وجود دارد که علاقه به عملکردهای عاطفی و مغزی توجه کرده و بیشترین تعداد را به موفقیت برساند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Relaxation et bien-être en classe : Vers de nouvelles formes de médiation