دانلود پی دی اف کتاب Relax, It's Only Uncertainty : Lead the Way When the Way Is Changing

[ad_1]

آیا به جای مرکز خود ، غرایز را به لبه دانش خود می کشانید؟ آیا شما مجذوب پروژه ها و مشکلاتی با عنصری از موارد ناشناخته در آنها هستید؟ آیا با شرایط گرم مشکلی ندارید؟ آیا شما به طور معمول فرصتی پیدا می کنید و تصمیم می گیرید؟ پاسخ های شما برخی از عناصر اساسی موفقیت شخصی و شرکتی در اقتصادهای نوظهور را نشان می دهد. فقط بدون اطمینان از RELAX ، این به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید و قاطعانه عمل کنید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Relax, It's Only Uncertainty : Lead the Way When the Way Is Changing