دانلود پی دی اف کتاب Relativsätze im Mittelniederdeutschen : Korpuslinguistische Untersuchungen zu Struktur und Gebrauch

[ad_1]

علی رغم علاقه روزافزون تحقیق به نحو زبان آلمانی میانه پایین ، این حوزه هنوز تحقیقات مشخصی را نشان می دهد. به طور خاص ، تجزیه و تحلیل حساس به واریانس متوسط ​​هنوز هم برای چندین رویداد نحوی در آلمان میانه پایین از جمله بند نسبی آلمان میانه پایین در انتظار است. با توجه به تنوع در زمینه تعاریف بند نسبی ، تعریفی از بند نسبی تهیه شده به طور خاص برای مطالعه ارائه شده است که بر اساس آن بند نسبی در مجموعه ای از شانزده متن از آلمان میانه پایین تعیین و تحلیل می شود. در یک فرآیند اقناعی در مورد دسترسی کاملاً توصیفی ، انواع مختلفی از بندهای نسبی و همچنین ویژگیهای ساختاری بندهای نسبی وجود دارد ، از جمله موارد دیگر در مورد مروجین بند نسبی ، ترتیب کلمات ، ادغام نحوی و دامنه بندهای نسبی. بررسی می شود که آیا مبدا ، زمان ، نوع متن و زبان در تأثیری در وقوع بندهای نسبی و خصوصیات آنها در منابع مختلف دارد یا خیر. به این ترتیب ، این مطالعه سهم قابل توجهی در گرامر زبان آلمانی میانی کم حساس به واریانس دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Relativsätze im Mittelniederdeutschen : Korpuslinguistische Untersuchungen zu Struktur und Gebrauch