دانلود پی دی اف کتاب Relative Best

[ad_1]

صاحب هتل و موسیقی دان نیمه وقت Zeke Bundy بیش از حد مشغول عشق است. بشقاب وی پر از هتل تاریخی باندی است و برای پاسداری از سنت خانواده اش ، به استراسه و باند پناهنده می شود. هفته ای دو شب برای سرگرمی ، Zeke با ترانه های همجنس گرایانه نوشته شده و مراسم های گاه به گاه خود در Stonel Saloon موسیقی سنتی می نوازد و می خواند. در یک ازدواج همجنسگرایان ، زکه با ویکتور لانگبو ، که شاید فقط مرد رویاهای او باشد ، آشنا می شود. با این حال ، ویک به دنبال عشق نیست. در حقیقت ، ویک به دلیل تربیت خود در یک خانواده پرورش دهنده سختگیر و سفید پوست ، مطمئن نیست که به عشق اعتقاد دارد. وی برای افتتاح دفتر شعبه یک شرکت کارگزاری ملی در Stone Acres حضور دارد. او همچنین امیدوار است که بتواند عکس های قدیمی بومیان آمریکا را ردیابی کند. آنها پس از عبور از مسیرهایشان ، با هم دوست می شوند. Zeke و Vic که به تجربیات خود در مورد یتیمانی که توسط پدرانی ناقص پرورش یافته اند متصل شده اند ، تعجب می کنند که آیا آینده آنها می تواند عشق و خانواده را تسخیر کند یا اینکه قرار است فقط در طول زندگی دوست شوند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Relative Best