دانلود پی دی اف کتاب Relationslips : Life Together in a Falling-Apart World

[ad_1]

زندگی در یک رابطه و رابطه مستمر با دیگران باقی می ماند. اما چه اتفاقی می افتد که این روابط دچار سرخوردگی ، بی کفایتی و بی ربطی شود؟ روابط: زندگی با جهانی به علاوه سقوط ، فرضیه های رایج در مورد اینکه چند نفر دارای روابط سالم برای پیمایش هستند و آنچه خدا باید در مورد زندگی صحیح در یک جهان بدخلق بگوید را به چالش می کشد. آیا باید فقط برای التیام همه زخم ها وقت بگذاریم یا اینکه عصبانی از یکدیگر به رختخواب نرویم؟ اگر ما در بخشیدن دیگران دشوار باشیم ، آیا هرگز مورد بخشش خداوند قرار خواهیم گرفت؟ با صراحت ، شوخ طبعی و حکایت های شخصی ، توصیه های عملی برای بهبود روابط و درک صحیح از گفتگوی سالم مبتنی بر کتاب مقدس ، روابط روابط کتابی است که در عصر ما مورد نیاز است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Relationslips : Life Together in a Falling-Apart World