دانلود پی دی اف کتاب Relations in Architecture : Writings and Buildings

[ad_1]

عنوان کتاب دو حوزه فعالیت را مشخص می کند که توسط معمار ، مورخ معماری و نظریه پرداز آگوست سارنیتز – در یک رابطه متقابل – ساخت و نوشتن دنبال می شود: هر آنچه ایجاد می شود ، مانند زمینه در فرآیند نوشتن ظاهر می شود. آنچه نوشته می شود در روند ساخت ظهور می کند. ساختار کتاب به طور دقیق از این متقابل پیروی می کند: مقاله ای در مورد تاریخ معماری و داده های بزرگ درباره مضامین توسعه شهری ، مسکن اجتماعی و تصویر فضا با سه مقاله همراه است. بسیاری از معماران تأثیرگذار وین ظاهر می شوند: فرانک ، کسلر ، هولین و پریکس. موضوعات مسکن ، طراحی و مبلمان همه با پروژه های خود Saranitz ارائه می شود. پایان کتاب به عکاسی معماری اختصاص دارد که از اهمیت ویژه ای برای سرنیتز به عنوان یک روزنامه نگار برخوردار است. اولین کتاب مصور مستند کارهای سرویتز به عنوان نویسنده ، طراح ، طراح نمایشگاه ، معمار و عکاس.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Relations in Architecture : Writings and Buildings