دانلود پی دی اف کتاب Relations Afrique-France : les gâchis français : Plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France

[ad_1]

این کار همانطور که از زمان ورود جمهوری پنجم به فرماندهی ژنرال دوگل انجام شده است ، خواهش تغییر سیاستهای آفریقایی فرانسه است. کشورهای آفریقایی منطقه فرانسوی زبان ، علی رغم استقلال نزدیک به 60 سال خود ، همچنان به استعمار پیشین خود ، که به طور مداوم قوانین خود را در جهت منافع کلانشهر استعمار سابق تنظیم می کرد ، بستگی داشت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Relations Afrique-France : les gâchis français : Plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France