دانلود پی دی اف کتاب Relating Through Technology : Everyday Social Interaction

[ad_1]

این کتاب به یکی از مهمترین سوالات زمان ما پاسخ می دهد ، آیا ارتباط گسترده ایجاد شده توسط تلفن همراه و شبکه های اجتماعی روابط شخصی بیشتری با یکدیگر ایجاد می کند؟ این یک گزارش مبتنی بر شواهد از نقش فناوری در روابط نزدیک است که در این عصر دیجیتال با پرسش های مهمی مانند ارتباطات رو در رو مواجه است ، آیا رسانه های اجتماعی برای رفاه ما مضر است و چگونه ارتباطات آنلاین به ما می پیوندند ارتباطات و روابط آفلاین. هر فصل به بررسی تأثیرات مثبت و منفی رسانه ها بر روابط می پردازد ، ارزیابی متعادل از اینکه چگونه فناوری روابط ما با یکدیگر تغییر کرده است. از طریق به صفر رساندن ارتباط با مهمترین افراد در زندگی ما و تشخیص تغییرات در ارتباطات واسطه ای رایانه ای در طول زمان ، ارتباطات از طریق فناوری بر روی مکالمات مربوط به رسانه در مورد استفاده از آن در زندگی و روابط روزمره تمرکز می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Relating Through Technology : Everyday Social Interaction