دانلود پی دی اف کتاب Rekindling Democracy : A Professional’s Guide to Working in Citizen Space

[ad_1]

سرانجام ، کتابی که راهنمای عملی و در عین حال کاملاً تحقیق شده را برای تمرین کنندگانی که سعی در بهبود روش نمایش آنها در فضای غیرنظامی دارند ، فراهم می کند. در زمانی که اعتماد عمومی به نهادها در پایین ترین سطح خود قرار دارد ، انتظارات این نهادها برای آگاهی و امنیت مردم به سرعت در حال افزایش است. این انتظارات غیرواقعی است ، باعث نارضایتی و اختلاف نظر بین شهروندان و افزایش سطح رفتار در میان بسیاری از متخصصان می شود. چاپ مجدد دموکراسی فقط یک راهنمای عملی نیست. این امر در ایجاد یک مانیفست برای یک قرارداد اجتماعی عادلانه تر برای رسیدگی به این مسائل پیش می رود. با جمع آوری مجدد دموکراسی استدلال می شود که کشورهای صنعتی از طریق تهاجم دموکراتیک رنج می برند ، جایی که دکتر به عنوان خالق اصلی بهداشت ، معلم آموزش ، افسر پلیس امنیت و سیاستمدار دموکراسی در نظر گرفته می شود. راسل از طریق ترکیبی مناسب از داستان سرایی ، تحقیق و ایده های بدیع استدلال می کند که نقش متخصصان در یک دموکراسی در حال کار باید با آنچه پس از کار حیاتی شهروندان اتفاق می افتد ، تعریف شود. بنابراین نقش اصلی یک تاجر قرن بیست و یکم تأمین خدمات از بالا به پایین نیست ، بلکه آغازگر شهروندی فعال تر و ایجاد جامعه است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rekindling Democracy : A Professional’s Guide to Working in Citizen Space