دانلود پی دی اف کتاب Reisetagebuch 1940/41 – Die Grand Tour des Jurastudenten Heinrich Schuett : In 80 Tagen von Berlin via Rom zum Bosporus und zurueck

[ad_1]

تاریخچه از پایین در آلمان محبوب شده است. حساب های سفر به طور سنتی با تاریخ جنوب شرقی اروپا مرتبط بوده است. دفتر خاطرات سفرهای دانشجویی حقوق ، هاینریش اسكوتز ، بینشی از زندگی مردم محلی در ایتالیا و شش كشور جنوب شرقی اروپا و زندگی مردم آلمان قبل از ورود به جنگ جهانی دوم ارائه می دهد. سوابق برخوردها ، تفسیرها و نظرات منعکس کننده ماهیت ، فرهنگ ، دین ، ​​سیاست و کنترل است. مسافر با دیپلمات ها ، افسران نظامی ، دانشمندان ، روحانیون ، دریانوردان و دیگران صحبت می کند. نظرات مربوط به متن ، همراه با اطلاعات مسافران و سوابق آموزشی ، ارائه طبقه بندی تاریخی و سیاسی در دوران نازی را کامل می کند. مقایسه با سایر گزارش ها و ارزیابی های مربوط به موضوع ، حجم را کاهش می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reisetagebuch 1940/41 – Die Grand Tour des Jurastudenten Heinrich Schuett : In 80 Tagen von Berlin via Rom zum Bosporus und zurueck