دانلود پی دی اف کتاب Réinventons les destinations : Intelligence économique et ingénierie du tourisme territorial – Préface de Rémy Knafou, Postface de Hassan Faouzi

[ad_1]

چگونه مهندسی گردشگری ابزاری تعیین کننده برای تقویت مقاصد برای جذب مشتری جدید است؟ امروزه استفاده از تجهیزات مهندسی گردشگری ایجاد پویایی اقتصادی در سرزمینها را امکان پذیر می سازد. هوش اقتصادی همچنین ابزاری برای س questionال و تحرک برای سازگاری با تغییرات گسترده ای است (مشتریان ، شیوه های آنها ، اقتصاد – به ویژه دیجیتالی کردن – رقابت از مکان های دیگر ، حتی از نظر آب و هوا و غیره). .) برای جذابیت بیشتر ، مقصد باید به طور مداوم خود را تقویت کرده و تجربیات جدیدی را در اختیار گردشگران قرار دهند. تقویت مقصد نوآوری در اختراع است!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Réinventons les destinations : Intelligence économique et ingénierie du tourisme territorial – Préface de Rémy Knafou, Postface de Hassan Faouzi