دانلود پی دی اف کتاب Reinventing the Soul : Posthumanist Theory and Psychic Life

[ad_1]

خواندن ضروری برای دانشمندان و دانشجویان در نظریه انتقادی ، روانکاوی و مطالعات جنسیتی. چگونه مراقبت از خود در دوره ودیک بعدی اتفاق می افتد؟ آیا فرایندهای روانشناختی می توانند به سوژه پست مدرن معنا و ارزش در زندگی خود پیدا کنند؟ آیا می توان نظریه ای از ظرفیت ذهنی را نشان داد که با مدل های مایع ، نزول و چند ظرفیتی پس از طوفان سازگار باشد؟ بازسازی روح ، رویکرد جدیدی را فراهم می کند که به معنای انسان بودن و تلاش در جهان با وجود آسیب دیدگی است؟ اثرات روند اجتماعی شدن. روتی بر اساس میراث غنی پس ساختارگرایی فرانسه و روانکاوی لاکانی ، گزینه ای مثبت برای تمایل پسا فوکو برای تصور ذهنیت به عنوان تابعی از سیستم هژمونیک قدرت ایجاد می کند. وی پیشنهاد می کند که رویارویی سوژه با جهان ، پتانسیل ابتکاری روان را نیز فعال کند. روتی با تمرکز بر موضوعات مربوط به اختیارات خلاق ، توانمندسازی تخیل ، تحول درونی و مصاحبه با خود ، برخی از مکانیزم هایی را نشان می دهد که ماناس نه تنها از کمبود ، انزوا یا رنج ، بلکه از بی حیایی خود نیز جان سالم به در می برد. واقعیت نکته اصلی در بحث روتی این ایده است که انسان به جای فعال بودن صرفاً منفعلانه – به عنوان خالق پویای معنا و نه به عنوان دوگانگی ناتوان قدرت انضباطی – به شکل فعال فقط با جهان ارتباط برقرار می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reinventing the Soul : Posthumanist Theory and Psychic Life