دانلود پی دی اف کتاب Reinventing Masculinity : The Liberating Power of Compassion and Connection

[ad_1]

“یک کتاب فوق العاده برای فکر کردن در مورد رهایی خود از روندهای فلج کننده.” وقت آن است که مردان و همه ما – بایستید و بگویید ، “تمام انسانیت ما را پس دهید ، عزت ما را بازگردانید.” 60 درصد از مردان مورد بررسی گفتند که جامعه مردان را تحت فشار قرار می دهد تا رفتار ناسالم یا بدی داشته باشند. مردان 80 درصد خودکشی ها را در ایالات متحده انجام می دهند و از هر ده مرد آمریکایی سه نفر از افسردگی رنج می برند. اد آدامز و اد فراونهایم می گویند ، بخش عمده ای از این مسئله ، الگویی از مردانگی است كه هم برای زنان و مردان برای زنان فرسوده است و حتی خطرناك است. مفهوم سنتی از معنای مرد بودن – آدامز و فرانهایم در کت و شلوار احساسی به نام “مردانگی محدود” ؛ آنها را به سمت خودخواهی ، گمراهی و خشونت سوق می دهد. و به شدت امکانات آنها را محدود می کند. آنها به عنوان پادزهر ، الگوی جدیدی را پیشنهاد می کنند: مردانگی آزاد کننده. این نقش به نقشهای سنتی مردانه مانند محافظ و تأمین کننده بستگی دارد ، و انتخاب مردان را شامل مراقبت ، همراهی ، بیانگری احساسی ، روحیه فراگیر و رهبری محیطی می کند. این کتاب از طریق داستان های امیدوارکننده مردانی که خود را از سختگیری مردانگی گیج کننده رها کرده اند ، مصاحبه با رهبران و مردان روزمره و تمرینات عملی ، قدرت یک مردانگی را نشان می دهد ، نویسنده پنج سال .s. شفقت ، رابطه و تعهد. مردان راهی برای ارتقا relationships روابط سالم و هماهنگ در خانه ، محل کار و جهان پیدا خواهند کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reinventing Masculinity : The Liberating Power of Compassion and Connection