دانلود پی دی اف کتاب Reinsurance : London Market Practice

[ad_1]

این کتابچه راهنمای مفیدی برای هرکسی است که در بازار فعلی لندن درگیر باشد. این حرفه بیمه را از طریق تمام جنبه های عمل بیمه مجدد بیمه ، از جمله روش های مورد استفاده برای توسعه بیمه های اتکایی ، هدایت می کند: جایگزینی ریسک ، قراردادهای حقوقی ، اصطلاحات بیمه نامه ، حسابداری ، ادعاها و پایان کار. از نمودارها ، فرم ها و نمودارها برای نشان دادن بسیاری از جنبه های عملکرد بیمه اتکایی استفاده می کند. نمونه هایی از برگه ها ، متن جلد و بندهای اصلی در پیوست های کامل آورده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reinsurance : London Market Practice