دانلود پی دی اف کتاب Reimagining The Moral Life: On Lisa Sowle Cahill's Contributions to Christian Ethics

[ad_1]

این بخش از لیزا کاهیل به مدت 45 سال تدریس در زمینه اخلاق مسیحی در کالج بوستون تجلیل می کند. با مشارکت اکثر دانشجویان دکترا که در طول زندگی حرفه ای وی راهنمایی می شوند ، یک نمای کلی از سهم متمایز کاهیل در اخلاق مسیحی ارائه می دهد “-

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reimagining The Moral Life: On Lisa Sowle Cahill's Contributions to Christian Ethics