دانلود پی دی اف کتاب Reimagining Capitalism in a World on Fire

[ad_1]

یک استاد مشهور هاروارد با بنیاد فکری جدید و راهی عملی به نظامی که مبانی اخلاقی و اخلاقی خود را از دست داده است ، بر ارتدوکسی غلبه دارد. سرمایه داری بازار آزاد یکی از بزرگترین اختراعات بشریت و بزرگترین منبع شکوفایی است که جهان تاکنون دیده است. اما این موفقیت گران بوده است. سرمایه داری در آستانه نابودی کره زمین و بی ثباتی جامعه است که ثروت به اوج می رسد. زمان اقدام در حال کاهش است. تحقیقات دقیق ربکا هندرسون در زمینه اقتصاد ، روانشناسی و رفتار سازمانی و همچنین سالها همکاری وی با شرکتهای مختلف در دنیا راهی برای ما فراهم کرده است. او جهان بینی را رد می کند که تنها هدف تجارت کسب درآمد و به حداکثر رساندن ارزش سهامداران است. وی نشان می دهد که ما نتوانستیم سرمایه داری را بازپس گیریم ، زیرا این نه تنها موتور رفاه است بلکه سیستمی است که مطابق با خواسته های واقعیت های زیست محیطی ، تلاش برای عدالت اجتماعی و در واقع نهادهای دموکراتیک است. درک عمیق هندرسون از چگونگی تغییر ، ارتباط عمیق با داستان های جذاب شرکت هایی که اولین قدم را به سمت بازپس گیری سرمایه داری برداشته اند ، بینش الهام بخشی از آنچه می تواند سرمایه داری باشد را فراهم می کند. نقش حیاتی دولت و مباحث غنی جهان مالی ، اداری و رهبری نیز باید توسعه یابد ، هندرسون بنیادی عملی برای پیمایش جهانی روبرو می کند که با چالش بی سابقه ای روبرو است ، اما استثنایی برای افرادی که فرصت دارند درستش کن .

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reimagining Capitalism in a World on Fire