دانلود پی دی اف کتاب Reiki in Clinical Practice : A Science-based Guide

[ad_1]

ریکی یک روش درمانی است که از لمس آرام بدن یا چند دست برای بهینه سازی سلامت جسمی ، روحی و عاطفی استفاده می کند. این فرض بر این استوار است که می توان جریان انرژی را از طریق بدن پشتیبانی و تنظیم کرد تا بتواند بهزیستی را ارتقا دهد. در عمل بالینی ، ریکی دو گروه اصلی را هدف قرار می دهد: افرادی با سابقه نظامی ، مانند پزشکان و پرستاران “پزشکی” ، استئوپات ها ، فیزیوتراپیست هایی که ممکن است با ریکی آشنا باشند ، اما یک راهنمای مبتنی بر شواهد برای شرایط ریکی است. کمبود موثرترین و کسانی که “مهمات” می خواهند استفاده از آن را در عمل توجیه کنند. برای ریکی ناشناخته است اما علاقمند است بدانند که چگونه می تواند به درد بیماران آنها بخورد. این کتاب توصیف دقیقی از ریکی را بر اساس شواهد علمی کمی و کیفی ارائه می دهد تا از نظر جسمی و روحی برای همه بیماران سودمند باشد. این امر با پیگیری سفر نویسنده (یک دانشمند) ، شروع با برخورد ناخواسته وی با ریکی و ادامه آزمایش اعتبار و کشف وی از طریق تحقیقات علمی قوی ، برای اطمینان از کارآیی وی ، حاصل می شود. این نویسنده جوهر تحقیق همتا را که در حال حاضر منتشر شده است تقطیر می کند تا یک طرح کلی از اثربخشی ریکی برای غلبه بر بیماری و عدم تعادل در سیستم های مختلف بدن ایجاد کند. وی خلاصه ای از اثربخشی ریکی (براساس بررسی نظرسنجی های استفاده از آن) در شرایط و مکان های مختلف ارائه خواهد داد. وی مکانیسم های احتمالی را ارائه می دهد که ریکی می تواند اثر خود را افزایش دهد. برخلاف اکثر کتابهای مربوط به ریکی ، این کتاب به سبک علمی نوشته شده است که پزشکان با آن آشنا هستند (واضح ، دقیق ، منطقی و مختصر) ، بنابراین احتمال دارد که آن را بخوانند ، با قضاوت در مورد شواهد خود ، و امیدوارم از آنها پشتیبانی کنند ، برنامه های آموزشی و درمانی ریکی را گسترش داده و توسعه دهید تا بیماران آنها دسترسی بیشتری به درمانهای مکمل غیرتهاجمی و ارزان قیمت برای کمک به درمان خود داشته باشند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reiki in Clinical Practice : A Science-based Guide