دانلود پی دی اف کتاب Régression

[ad_1]

فرانسه ، که پس از این حملات بیش از هر زمان دیگری تقسیم شده است ، یک بحران اقتصادی و اقتصادی شامل غرب زرد ، حملات تدریجی ، Kovid-19 ، سخت ترین مبارزات ریاست جمهوری پنجمین جمهوری را تجربه می کند: ماری لپینیون ، نامزد پوپولیست ، پیروزی خوب است راه است. انتخابات الن ، استاد بازنشسته دانشگاه ، ذهن باز و جهان وطن ، این بحران اجتماعی را بین مهدی ، دوست و همسایه اش که احساس تهدید مناسب می کند ، و شانتال ، عشق جدیدی به جوانی که یک کارت پوپولیست است ، پشت سر می گذارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Régression