دانلود پی دی اف کتاب Regions and Development : Politics, Security and Economics

[ad_1]

در کنفرانس EADI 1996 ، مقالات ارائه شده در کارگاه تجارت جهانی و سیاست تجارت به بررسی روندهای جدید منطقه گرایی از دیدگاه های مختلف برای نهادهای مختلف پرداختند. وی تأثیرات مناطق ، پیامدهای آنها در سیاست گذاری و عملکرد در کشورهای در حال توسعه و پیامدهای آنها بر نهادهای اقتصادی بین المللی را مورد توجه قرار داد و سعی در تفسیر آنها از نظر تئوری اقتصادی و سیاسی داشت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Regions and Development : Politics, Security and Economics