دانلود پی دی اف کتاب Regionality in African-American Hip-Hop Communities. A Case Study of Philadelphia and New York

[ad_1]

موضوع: پایان نامه کارشناسی ارشد در مطالعات زبان و ادبیات انگلیسی از سال 2018 – زبانشناسی ، درجه: 1 ، مسیحی-آلبرشت-دانشگاه کیل ، زبان: انگلیسی ، چکیده: این پایان نامه به اینکه آیا اعضای HIP دارای تنوع منطقه ای هستند- جامعه امید از نظر خصوصیات آوایی و نحوی متمایز از نظر منطقه قابل اندازه گیری است. به عنوان نقطه شروع ، شهر نیویورک انتخاب شده است زیرا ریشه های هیپ هاپ را مشخص می کند. فیلادلفیا ، به عنوان بخشی از منطقه Labov در منطقه آتلانتیک میانی و جونز در منطقه Aflond-nonthiest منطقه ، که خود با “غیر ناهمگنی” مشخص می شود (جونز 2015: 428) ، به عنوان مرجعی برای مقایسه های خاص عملکردها از ویژگی های منطقه ای هستند. Labov (2001: 121) همچنین به “منطقه گویش فیلادلفیا” اشاره دارد ، که به وضوح از نیویورک در شمال متمایز است. داده ها برای تجزیه و تحلیل از آهنگ های انتخاب شده به طور تصادفی ارائه شده توسط هنرمندان برگزیده هیپ هاپ آفریقایی-آمریکایی که نماینده شهر مربوطه هستند و ممکن است اعضای معتبر جامعه محلی هیپ هاپ باشند ارائه می شود. اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب بعداً ارائه خواهد شد. نخست ، زمینه ای نظری برای مطالعه این پایان نامه ، عمدتا با ارائه مروری بر تحقیقات قبلی و فعلی که به نقش قلمرو در AAV (به عنوان انگلیسی بومی آمریکایی آفریقایی تبار) اشاره دارد ، ارائه خواهد شد. دوم ، پس از محدود کردن انتخاب هنرمندان و آوازهای آنها ، ویژگی های مربوط به فنولوژیک و نحوی ذکر شده و قبل از تجزیه و تحلیل آنها برای فیلادلفیا و شهر نیویورک توضیح داده خواهد شد. سرانجام ، نتایج در رابطه با سوال راهنمای این پایان نامه توضیح و بحث خواهد شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Regionality in African-American Hip-Hop Communities. A Case Study of Philadelphia and New York