دانلود پی دی اف کتاب Regionalisation and Integration in China : Lessons From the Transformation of the Beef Industry

[ad_1]

عنوان اولین بار در سال 2002 منتشر شد: تغییر محیط اقتصادی ، نهادی و بازار منجر به تغییر روابط متقابل موجود در چین شده است. با بررسی صنعت گوشت گاو ، این متن تصویری از منطقه بندی و ادغام در چین ایجاد می کند. این اثرات نیروهای بازار ، ویژگی های صنعت ، تسویه حساب های عامل نسبی و تأثیر دولت بر سازمان فضایی فعالیت ها را بررسی می کند. این نشان دهنده تأثیر دولت با ارزیابی مجدد اولویت ها و توسعه بازارها و صنایع ، میزان هماهنگی و همکاری منطقه ای است و انسجام در سیاست ها و استراتژی های دولت مرکزی و محلی اتفاق می افتد. این حجم همچنین شامل ارزیابی منطقه ای صنعت گوشت گاو در 12 استان بزرگ تولید کننده و مناطق عمده مصرف پکن ، شانگهای و هنگ کنگ است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Regionalisation and Integration in China : Lessons From the Transformation of the Beef Industry