دانلود پی دی اف کتاب Regionale Auxiliarvariation : Interaktion, Schrift, Kognition

[ad_1]

اگرچه یک سنت گسترده ای در تحقیقات انتخاب کمکی وجود دارد ، اما مطالعه میدانی ، تغییرات عملکردی مربوط به عملکرد و پردازش هنوز یک موضوع موضعی است. بنابراین موضوع تحقیق تغییر همزمان سازه های کمکی غایت شناختی با “شروع” در مجموعه سخنرانان خودجوش وستفالیایی (آلمانی کم) است. در مرکز توجه نظری ، مسئله واسطه گری دانش زبان و بازسازی ساختاری-دستوری تغییرات نحوی مربوط به پردازش زبان است. از نظر روش شناختی ، تحقیق از رویکرد ترکیبی تجزیه و تحلیل استفاده از زبان زبانی و آزمایش پردازش زبان (ردیابی چشم) استفاده می کند. نتایج کار مزایای یک روش متنوع و مبتنی بر میانجیگری را برای بررسی ساخت نحوی در چارچوب دستور زبان ساخت نشان می دهد. سرانجام ، تحقیق چالش ها و فرصت هایی را در زمینه بازسازی اشباع شده از تئوری روش مبتنی بر استفاده و تشکیل جمله های منطقه ای در دانش زبان ایجاد می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Regionale Auxiliarvariation : Interaktion, Schrift, Kognition