دانلود پی دی اف کتاب Regional and Multilateral Trade in Developing Countries

[ad_1]

این کتاب بینش جدیدی در مورد تئوری و سیاست تجارت منطقه ای و چند جانبه از دیدگاه کشورهای در حال توسعه ارائه می دهد. با سقوط مذاکرات در سازمان تجارت جهانی دور دوحه ، منطقه گرایی در قالب توافق نامه های تجاری منطقه ای (RTA) گسترش یافته است. این موضوع چندین مورد مهم را در بحث سیاست تجارت جهانی مطرح کرده است. با توجه به پیامدهای مذاکرات RTA و WTO در توسعه اقتصادی ، این کتاب تأکید می کند که بررسی تأثیرات کلان و خرد جریان تجارت بین المللی بر رفاه ، درآمد ، فقر و محیط زیست ، به ویژه تنوع ، ناهمگنی و ظرفیت کشورهای در حال توسعه با توجه به منابع مالی محدود. این بخش در زمینه های مختلف تجارت ، سرمایه گذاری ، فقر ، جنسیت و ابعاد قانونی در چارچوب های منطقه ای و چندجانبه بحث می کند و یک راهنمای مفید برای تدوین سیاست های تجاری و اقتصادی به نفع کشورهای در حال توسعه است. این کتاب مورد توجه اولیه افراد اقتصادی ، بازرگانی و مدیریت قرار خواهد گرفت و مرجع مفیدی برای تحقیقات جایگزین در این زمینه خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Regional and Multilateral Trade in Developing Countries