دانلود پی دی اف کتاب Regenerative Energien als Thema in der Grundschule. Entwicklung und Erprobung einer Lernwerkstatt : Eine Analyse aus Sicht der Lehrkräfte

[ad_1]

در رشته کارشناسی ارشد درمان از سال 2019 – مطالعات عمومی ، تاریخ محلی ، درجه: 2.7 ، دانشگاه پدرون ، زبان: آلمانی ، چکیده: این کار با استفاده از نمونه هایی از یک کارگاه یادگیری برای انرژی های بازساز ، کارگاه های آموزشی تئوری و عملی مربوط به در مدارس ابتدایی. برای این منظور یک کارگاه یادگیری طراحی شد که متناسب با نیازهای کادر آموزشی دبستان روستایی است. هدف از این کار ایجاد ، از یک طرف ، کارگاه یادگیری با موضوع انرژی های تجدیدپذیر برای مدارس ابتدایی و از سوی دیگر ، یادگیری اینکه پارامترهای یک معلم فعال دبستان برای یک کارگاه یادگیری چیست؟ آنها بنابراین از نظر معلم نگاه دقیق تری به کارگاه یادگیری داشته باشید. چگونه معلمان در یک کارگاه یادگیری یاد می گیرند؟ چگونه می توان یادگیری را در زندگی روزمره مدرسه در یک کارگاه یادگیری ادغام کرد و یک کارگاه آموزشی خوب چیست؟ پاسخ این س theseالات و س otherالات دیگر قرار است در فصل های زیر به عنوان نمونه کارگاه آموزشی با موضوع “انرژی تجدید پذیر” ارائه شود. امروزه کارگاه های آموزشی را می توان در هر م educationalسسه آموزشی یافت ، از مراکز مراقبت روزانه گرفته تا دانشگاه ها و سایر مراکز آموزش بزرگسالان. اصطلاح عمومی “کارگاه های یادگیری” همانطور که کاربرد آنها چند منظوره است ، شامل بسیاری از روش ها است ، اما بیشتر آنها مشترک هستند که هدف آنها یادگیری مستقل و مبتنی بر تحقیق است. تاکنون ، تحقیقات به طور عمده به بررسی اثرات ، مزایا و معایب یادگیری در یک کارگاه یادگیری پرداخته اند. تاکنون ، برخی از تأثیرات مثبت بر یادگیری به صورت تجربی تأیید شده است ، مانند افزایش انگیزه ذاتی و یادگیری مداوم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Regenerative Energien als Thema in der Grundschule. Entwicklung und Erprobung einer Lernwerkstatt : Eine Analyse aus Sicht der Lehrkräfte