دانلود پی دی اف کتاب Regard et communication

[ad_1]

مسئله تاریخی بودن نگاه و بسیاری از پویایی های سیاسی اجتماعی که در شکل گیری آن نقش دارند ، مدتهاست که مورد توجه منحصر به فرد تاریخ هنر بوده است. ظهور مطالعات فرهنگی از دهه 1960 ، به ویژه وابسته به نیمه مهم قرن رولان بارتس ، مطالعات فمینیستی در دهه 1970 ، با مفهوم “نگاه مردانه” ، و سرانجام انبوه “مطالعات تصویری” در دهه 1980 کمک کرد طیف رویکردهای مورد استفاده برای مطالعه و نوسازی مسئله ساز ساخت اجتماعی نگاه را گسترش داد. این رویکردها بر بعد حساس و درونی روابط اجتماعی تأکید کرده اند. او یک چارچوب سیاست ادراک را که از طریق آن دید اجتماعی به طور ناهموار توزیع می شود ، جستجو کرده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Regard et communication