دانلود پی دی اف کتاب Réfugiés : l'hébergement chez des particuliers : Des liens qui rendent libres ?

[ad_1]

در سال های اخیر با هجوم مهاجران و کمبود مکان های مسکونی ، مردم تصمیم گرفته اند درهای خود را باز کنند. اتحادیه ها به تدریج سعی در ریشه کن کردن و حمایت از این نوع اصلی پذیرش داشتند که اغلب بسیار ضعیف است ، در حالی که مقامات دولتی سعی در ایجاد این اقدامات همبستگی دارند. این مقاله به اسکان پناهندگان با افراد در فرانسه می پردازد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Réfugiés : l'hébergement chez des particuliers : Des liens qui rendent libres ?