دانلود پی دی اف کتاب Refugees in the Classical Period

[ad_1]

یونان باستان در زمان های کلاسیک هرگز در طول قرن های پنجم و چهارم قبل از میلاد چیزی نبود که بتوان آن را سرزمینی آرام دانست. دنیای باستان مکانی دشوار برای زندگی بود و بدون خدمات حمایتی ، هیچ کس ، قادر یا قادر به سازگاری و تأمین هزینه خانواده خود ، عمر طولانی نخواهد داشت. زندگی پناهندگان در زمان تبعید توسط نویسندگان معاصر بسیار ضعیف ثبت شده است. این کتاب به عنوان اولین بخش از مجموعه کتاب ها ، “حاشیه های باستان” ، بخشهای مختلف اطلاعات (مصنوعی ، تاریخی و حکایت) را بررسی می کند تا بررسی کند که چگونه پناهجویان آواره در جنگ مقصد خود را انتخاب کرده اند ، چگونه خانه های موقت آنها تأمین شده است و چگونه جمعیت پناهنده و میزبان درمورد تجارت دشوار زندگی مشترک در حالی که منزوی بودند ، مذاکره کردند. با استفاده از چارچوب مدرن مطالعات پناهندگان ، بحث در مورد تجربه پناهندگان و سیاست پناهندگی در دوره کلاسیک در مقایسه با دنیای مدرن غربی امکان پذیر است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Refugees in the Classical Period