دانلود پی دی اف کتاب Refuel Your Wait : Find Hope and Overcome Fear While Adopting

[ad_1]

در دنیایی پر از انتظار ، همه ما می توانیم از ایمان کمی استفاده کنیم. این کتاب مستقیماً با قلب انتظار برای والدین خوانده صحبت می کند ، اما می تواند هر کسی را که خود را پیدا می کند ترغیب کند که منتظر فصل بعدی زندگی باشد. مقاله در ابتدا به عنوان ژورنال توسط نویسنده نوشته شده است ، در حالی که او و همسرش برای تشکیل خانواده در تلاش بودند. این مجله اکنون کتابی پر از ارادت به کتاب مقدس و امید است. وزن خود را دوباره سوخت بگیرید شامل داستان های شخصی در مورد شکستگی قلب و شادی ، روند فرزندخواندگی ، روابط با کودکان متولد نشده و یک معجزه پزشکی است. این کتاب خواننده را از مرور زمان به اوقات نماز ، ایجاد روابط و انتظار آنها در یک سعادت غیر منتظره تشویق می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Refuel Your Wait : Find Hope and Overcome Fear While Adopting