دانلود پی دی اف کتاب Reforms, Opportunities, and Challenges for State-Owned Enterprises

[ad_1]

بنگاه های دولتی (SOE) نقش مهمی در توسعه اقتصادهای آسیا دارند و عملکرد SOE ها برای تولید و رشد گسترده اقتصاد بسیار مهم است. این کتاب به بررسی SOE ها در آذربایجان ، اندونزی ، قزاقستان ، جمهوری خلق چین و ویتنام می پردازد که در مجموع نمای پانورامایی از SOE ها در منطقه را ارائه می دهند. این همچنین بینشهایی از جمهوری کره در مورد نقش متحول بخش عمومی در مراحل مختلف توسعه ارائه می دهد. این مقاله چالشهای حاکمیت شرکتی و اینکه چگونه دولتها می توانند SOE ها را بهبود بخشد تا آنها را محرک کارآمد رشد مبتنی بر بهره وری برای انتقال آسیا به وضعیت پردرآمد قرار دهد ، بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reforms, Opportunities, and Challenges for State-Owned Enterprises