دانلود پی دی اف کتاب Reforming Marine and Commercial Insurance Law

[ad_1]

با بهبود ضمانت نامه ها ، اعتماد نهایی و علاقه قابل بیمه در حال انجام ، قانون اصلاحات دریایی و بازرگانی تجزیه و تحلیل به موقع و لازم از این زمینه در حال تغییر قانون بیمه دریایی را ارائه می دهد. کل بخش بیمه در حال مشاهده و مشارکت در روند اصلاحات است و این کتاب تنوع در کمک های فوق العاده با کیفیت خود را نشان می دهد. این کتاب اثرات حقوقی و عملی پیشنهادها در قراردادهای بیمه تجاری و دریایی را ارزیابی می کند. مشارکت کنندگان در بخش های حقوقی ، بخش بیمه ، دادگستری و دانشگاهیان انتقادی درباره پیشنهادها اظهار نظر کرده و امکان سنجی و آینده روند اصلاحات را مورد بحث قرار دادند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reforming Marine and Commercial Insurance Law