دانلود پی دی اف کتاب Réformes éducatives en Guinée sous Sékou Touré : A la recherche d'une troisième voie entre orthodoxie et révolution

[ad_1]

حدود پانزده اصلاحات آموزشی در جمهوری اول انجام شد. در طی این اصلاحات ، آموزش و پرورش در مرکز درگیری های سیاسی بین گروه های مختلف علاقه مند قرار گرفت. تغییرات سخت ، احیای مداوم ساختارها و تجدید مداوم سبک های رهبری منجر به بی نظمی نسبی سیستم و احساس عدم امنیت نهادی شده است. امروزه نیاز به بازنگری در جهت صراحت تحصیلی بیشتر ، سیاست آموزش کمتر و نظر سنجی درون گرایانه برای ارزیابی دستاوردها برای شناسایی نیازهایی که بیشتر رضایت دارند وجود دارد. بر این اساس است که می توانیم از ساختارها و برنامه های آموزشی کشور بهره ببریم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Réformes éducatives en Guinée sous Sékou Touré : A la recherche d'une troisième voie entre orthodoxie et révolution