دانلود پی دی اف کتاب Réforme des finances publiques au Mali : approche comparée avec l'expérience française

[ad_1]

مالی چندین سال است که سیستم مدیریت مالی عمومی (PFM) خود را بهبود می بخشد. پس از بیش از یک دهه اجرای چارچوب هماهنگ برای امور مالی عمومی ، نتایج به دست آمده متفاوت است و اصلاحات هنوز با چالش های زیادی روبرو است. بنابراین ، مالی متعهد است که ابزارهای جدید مدیریت عمومی جدید (NPM) را به کار گیرد. برای ادغام کامل منطق اساسی NPM ، ارزش تجدید نظر در برخی از مفاد را دارد. با وجود نقاط ضعف ، تجربه فرانسوی از نظر آموخته ها فرصتی را برای باغبان فراهم می کند. به همین دلیل توصیه هایی تهیه شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Réforme des finances publiques au Mali : approche comparée avec l'expérience française