دانلود پی دی اف کتاب Réflexions sur le développement durable en Afrique : Sous l'angle des lettres et des sciences humaines et sociales

[ad_1]

کشورهای آفریقایی با چالش های اهداف توسعه پایدار (SDG) روبرو هستند. دستیابی به خدمات اجتماعی اساسی و توزیع عادلانه منابع طبیعی موضوعات کلیدی هستند که به عنوان یک شریک توسعه ، بازتاب را در دنیای پژوهش افزایش می دهند. این کار جمعی با یک شخصیت چند رشته ای و چند رشته ای ، چالش ها ، موضوعات و مسائل توسعه ای را در میان رویکردها عنوان می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Réflexions sur le développement durable en Afrique : Sous l'angle des lettres et des sciences humaines et sociales