دانلود پی دی اف کتاب Reflexion in der Erlebnispädagogik? Der Stellenwert und die Voraussetzung in der sozialen Arbeit

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ، درجه: 1.3 ، از سال 2017 در گروه مددکاری اجتماعی / مددکاری اجتماعی ، دانشگاه علمی کاربردی Rhineman ، زبان: آلمانی ، چکیده: تمرکز پایان نامه باید معنی و ارزش بازتاب ، به ویژه برای یادگیری تجربی را بررسی کند . انتقال به عنوان “سوال جدی” یادگیری تجربی شناخته می شود. این بدان معنی است که: چه عواملی و پیش نیازهایی باید در نظر گرفته شوند تا پیشنهادهای آموزشی تجربی بتوانند اثربخشی خود را توسعه دهند و چه نقشی را منعکس می کنند و انتقال تجربیات در این زمینه ایفا می کند؟ این فقط یک “بله” یا “نه” اساسی در مورد اینکه آیا بازتاب بخشی از یادگیری تجربی است نیست ، بلکه چگونه باید از بازتاب استفاده کرد تا تجربیات و بینش های یادگیری را برای گروه و فرد فراهم کند. و چگونه باید انعکاس طراحی شود تا بتواند تأثیر خود را برطرف کند ، و توانایی بالقوه خود را داشته باشد و منجر به موفقیت در یادگیری طولانی مدت شود که مربوط به زندگی روزمره است؟ در ادامه بخش اول مقدماتی ، فصل 1 پیشنهادات ، ایده ها و ایده هایی در مورد مفهوم یادگیری تجربی ارائه می دهد. پس از پرداختن به اصطلاحات مختلف برای یادگیری تجربی ، “تجربه” و معنای آن برای یادگیری تجربی با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار خواهد گرفت. فصل 2 ریشه و ریشه های یادگیری تجربی ، از باستان تا اصلاح آموزش را نشان می دهد. فصل 3 این اثر تحت عنوان آموزش تجربی است. گزینه های مختلف تعریف در اینجا ارائه شده و ویژگی ها و اهداف یادگیری تجربی نشان داده شده است. در فصل 4 ، یادگیری تجربی به عنوان یک روش مددکاری اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است. پس از بررسی نظری مفهوم روش در یک زمینه آموزشی ، بحث روشها به یادگیری تجربی منتقل می شود. در فصل 5 ، مدلهای مهم یادگیری برای یادگیری تجربی ارائه شده است. سپس مبانی تأمل برای نشان دادن الگوهای بازتاب و انتقال ایجاد شده در یادگیری تجربی و معنی و تأثیر آنها ارائه می شود. فصل 6 به وضوح به یادگیری تجربی و کارهای اجتماعی می پردازد. برای این منظور ، رویکردهای فعلی در کارهای اجتماعی مانند توانمندسازی و مشارکت ارائه شده و اهمیت آنها را برای یادگیری تجربی کار می کنند. فصل 7 یافته ها و نتایج پایان نامه تحصیلات تکمیلی را خلاصه می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reflexion in der Erlebnispädagogik? Der Stellenwert und die Voraussetzung in der sozialen Arbeit