دانلود پی دی اف کتاب Reflex : Reflections, Poems and Other Stories

[ad_1]

رفلکس ها گروهی از بازتاب ها ، شعرها و داستان های رشته های مختلف هستند. هیچ نظمی و کنسرتی وجود ندارد ، فقط ایده های درخشان ، که در مقاله مجسم شده اند. کلمه reflex ریشه های خود را با انعکاس مشترک دارد و به همین دلیل است که من آن عنوان را برای این کتاب انتخاب کردم ، زیرا هر انعکاس چیزی نیست ، اما هر ذهن جذابیت ذهن جهانی را دارد. وقتی آنها توسط انسان بیان می شوند ، نه تنها حقایقی جزئی هستند ، بلکه بازتابی از جهان بزرگ ایده ها هستند. امیدوارم و آرزو می کنم که این تأملات ، این نکات برجسته برای سرگرمی خوانندگان و بازتاب آنها به انبوه موضوعات مورد بحث در اینجا باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reflex : Reflections, Poems and Other Stories