دانلود پی دی اف کتاب Reel Politics: Reality Television as a Platform for Political Discourse

[ad_1]

در اواسط دهه 1980 ، نیل پستمن ادعا کرد که تلویزیون سرگرمی را به شکل طبیعی برای بازنمایی همه تجارب در آورده است. در حالی که استدلال پستمن هنوز با توصیف برنامه های تلویزیونی معاصر مطابقت دارد ، اما استدلال اینکه “سرگرمی های” مبتنی بر واقعیت “در حال تبدیل شدن به قالب مرجع برای نمایش های تلویزیونی تجربه ما در قرن 21 است ، دقیق تر به نظر می رسد. فصل های این جلد ویرایش شده جایگاه تلویزیون واقعیت را در فضای رسانه ای معاصر از نظر پتانسیل آن برای مشارکت سیاسی بررسی می کند. نویسنده با موضوعات مختلفی مانند اصالت و سیاست اجرا ، استقبال مخاطبان از موضوعات سیاسی ، اخلاق و تنظیم رسانه ها ، سیاست های خودآرایی ، مدرنیته و هویت جمعی درگیر است. تنوع دیدگاه ها و موضوعات ارائه شده در این کتاب ، خوانندگان را از پرهیز از تلویزیون سیاسی به عنوان بالقوه بستر گفتمان سیاسی و همچنین از عضویت در شعارهای جشن در مورد پتانسیل دموکراتیک تلویزیون واقعیت هشدار می دهد. سیاست حلقه ها: تلویزیون واقعیت به عنوان بستری برای بحث سیاسی بر درک ما از نیمه باز بودن متن واقعیت و تغییر در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی که در آن فرمول های ژانر تلویزیون واقعیت مهاجرت می کنند ، تأثیر می گذارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reel Politics: Reality Television as a Platform for Political Discourse