دانلود پی دی اف کتاب Redrawing French Empire in Comics

[ad_1]

در کمیک های امپراتوری ردینگ فرانسه ، مارک مک کینی بررسی می کند که چگونه کمیک ها استعمار و آزادسازی الجزایر و هندوچین را نشان داده اند. این برنامه بر فتح و استعمار الجزایر (از سال 1830) ، جنگ فرانسه در هندوچین (1946–1954) و جنگ الجزایر (1954–1962) تمرکز دارد. امپریالیسم و ​​استعمار قبلاً در طنزها و كاریكاتورهای زبان فرانسه قرن نوزدهم توسط تافر ، چم و پتی برجسته بود. با تکامل جامعه ، نمایندگی مردمی آن نیروهای تاریخی نیز رشد کرده است. زمانی شکنجه فرانسه توسط الجزایری ها در طول جنگ الجزایر ممنوع بود ، اکنون در طنز به ویژه از سال 2000 که بحث و گفتگو در این باره بر رسانه ها و دادگاه ها حاکم بود ، برجسته شده است. برخوردهای آشکار و درخشان در کمیک ها با جنبه های خشن و مغرضانه تاریخ و ایدئولوژی استعمار ، تا حدودی به دلیل توسعه تولید و بازار کمیک های بزرگسالان پس از 1968 است. به عنوان مثال ، وجود تصاویر وابسته به عشق شهوانی و عجیب و غریب زنانه از هندوچین در کمیک های فرانسه در دهه 1980 نشان می داد که بی تفاوتی استعمار نسبت به هندوچین فرانسه در فرهنگ عامه مد شده است. کاهش امپراتوری فرانسه در کمیک ها نشان می دهد که کاریکاتوریست های معاصر مانند الگ ، بالوپ ، بودزل ، فراندز و صفر مواضع مختلف ، گاه متضادی در مورد تاریخ استعمار فرانسه دارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Redrawing French Empire in Comics