دانلود پی دی اف کتاب Rediscovering the Spirit : From Political Brokenness to Spiritual Wholeness

[ad_1]

وقتی اوضاع اطرافمان از هم می پاشد ، چگونه جمع خواهیم شد؟ وقتی ما با یک آشوب سیاسی ، یک اپیدمی جهانی ، ناآرامی مدنی و سرگردانی معنوی روبرو هستیم ، بهترین راه چیست؟ کشف مجدد روح ، کاوش در اصول معنوی مهمی است که برای درک و پذیرش واقعیت اجتماعی کنونی خود نیاز داریم. این کتاب بر ماهیت جنبش درون به بیرون و چگونگی مقابله با موانع اجتماعی کنونی است که منجر به اختلافات و انزوای عمیق می شود. وقتی زندگی معنوی خود را فعال کنیم و یاد بگیریم با دیگران زندگی کنیم ، می توانیم از راه های کاملاً هماهنگ و دور هم جمع شویم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rediscovering the Spirit : From Political Brokenness to Spiritual Wholeness