دانلود پی دی اف کتاب Rediscovering Jesus in Our Places : Contextual Theology and Its Relevance to Contemporary Africa

[ad_1]

در این زمان جهانی شدن ، مسئله الهیات متنی و ارتباط آن برای آفریقا ، که منجر به تغییرات کنترل نشده در فرهنگ ها ، فناوری ها ، سیاست های اقتصادی و حتی زندگی مذهبی مردم می شود ، بسیار مهم است. الهیات متنی چگونه در زمینه های همیشه در حال تغییر کلیسا در آفریقا مرتبط است؟ در واقع ، بسیاری از چالش های پیش روی الهیات مربوطه در داخل کلیسا در آفریقا وجود دارد ، که باید به طور متنی برطرف شوند. برخی از این چالش ها شامل فقر ، خشونت خشونت آمیز ، همجنس گرایی ، اعتیاد به الکل ، احیای پیامبران مادی گرای انجیل و بیماری های صعب العلاج مانند ابولا ، اچ آی وی و ایدز و ویروس کرونا (COIDID-19) فعلی است. با این حال ، چه مرجعی در آفریقا وجود دارد؟ در متن آفریقا ، در سایر نقاط جهان ، همیشه در جریان است. پیچیده و مایع است. هیچ مرجع دائمی وجود ندارد. در چنین شرایط متغیری ، تجربه عیسی مسیح باید در یک زمان خاص و بر اساس معلومات در هر مکان خاص کشف شود. این کتاب برخی از چالش های اساسی را که الهیات متنی با آن روبرو است و اینکه چگونه کلیسا در آفریقا در چنین شرایطی باید تغییر دهد ، چنین چالش هایی را بیان می کند. این مقاله همچنین نیاز به حرکت فراتر از الهیات نجات و تحقیر را به چالش های کلیسای فعلی برای بازسازی الهیات برجسته می کند. بنابراین ، این کتاب برای دانشجویان و دانش پژوهانی که در همه شاخه های خود به الهیات عملی ، سیستماتیک ، کتاب مقدس و مرتبط می پردازند ، مهم است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rediscovering Jesus in Our Places : Contextual Theology and Its Relevance to Contemporary Africa